Avdeling for psykisk helse

I fjor etablerte Bærum Privatklinikk seg på Vest helse, og mange har fått hjelp og veiledning hos oss det siste året. Terapeutene arbeider mye med hverdagspsykologi og kan tilby samtaler dersom du opplever utfordringer i livet som utbrenthet, stress eller familie- og jobbkonflikter. Noen ønsker veiledning og hjelp til å komme videre når de kjenner at de har kjørt seg fast i vonde mønstre. Andre kommer til et punkt i livet hvor de mangler overskudd til å ta fatt på nye utfordringer og ønsker å utvikle potensiale de har. 

Omtrent halvparten av oss vil oppleve psykiske vansker i løpet av livet og alle kan ha behov for noen å snakke med innimellom. Å arbeide med denne typen utfordringer er en god investering for din psykiske helse og fremtid. Hvis du kjenner behov for psykologhjelp, men ikke får plass eller ikke vil vente i kø til du får tilbud fra det offentlige, tilbyr vi samtaleterapi på kveldstid. Du trenger ikke henvisning fra fastlege. Det er kort ventetid og du kan selv bestemme hvor lenge du ønsker å gå i terapi ut ifra dine behov og prioriteringer. Terapeutene ønsker å utgjøre en forskjell når livet blir vanskelig og du eller dere trenger en endring. Hos oss står klientene og deres utfordringer i fokus.

Til daglig arbeider terapeutene i spesialisthelsetjenesten i tillegg til privatpraksisen her på Vest helse. De har bred erfaring med utredning og behandling innen psykiske vansker, deriblandt også med familier, barn og unge. Deres faglige tilnærming er hovedsakelig kognitiv men inspirert fra flere hold, og de legger vekt på å tilpasse behandlingsformen til den enkelte. Du kan lese mer om avdelingens behandling og priser her.

 

Marianne

Marianne Borge Solvam, spesialist i klinisk pedagogikk:

Utdannet spesialist i klinisk pedagogikk, uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2001. Etter dette tok hun spesialisering i kognitiv atferdsterapi. Hun har også psykologi mellomfag, samt fullført masterprogram i ledelse. Marianne har kompetanse i Marte-meo veiledning og V.I.T. (video-interventional therapy). Hun har også lang erfaring i å jobbe med traumeutsatte barn og unge. Hun er også opptatt av helseaspektet knyttet til samspill med dyr og kan tilby hesteassistert psykoterapi.

 

Benedikte

Benedikte I. Austad, spesialist i klinisk psykologi:

Benedikte er utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø og ble uteksaminert i 2001. Hun er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Særlig kompetanse på traumer og angstlidelser. Jobber mye med depresjon, selvskading og relasjonsvansker. Interessert i hvordan fysisk aktivitet påvirker sinnet og bruk av fysisk aktivitet i forebygging og behandling av psykiske lidelser.

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Ring 67 150 150 eller klikk deg videre til kontaktskjema her.

Personvern