Behandling og priser

Behandling

Hos oss er vi opptatt av å finne et behandlingstilbud som passer for deg. Vi har i førstesamtalen fokus på deg og dine behov slik at vi har grunnlag for å anbefale et godt behandlingstilbud for deg. Behandlingen hos oss er samtaleterapi. Vi anvender i hovedsak kognitiv terapi men også psykodynamisk relasjonsorientert terapi, affektbevissthet, mentaliseringsbasert terapi og narrativ terapi, med mer.

Vi tilbyr individualterapi og parterapi. Vi har også mestringsgrupper for blant annet angst og depresjon.

Vanlige psykiske problemer vi behandler:

 • Angstlidelser
 • Depresjonstilstander
 • Traumeproblematikk
 • Spiseproblematikk
 • Stress og utbrenthet
 • Sorg- og tapsopplevelser
 • Samlivsproblemer
 • Livsstilsproblematikk
 • Eksistensielle problemer

 

Dette kan du forvente hos oss :

 • Klare rammer og tilbakemelding om varighet på behandling
 • Taushetsplikt
 • Støtte og utfordring
 • Tilpasning til dine behov
 • Trygghet og ivaretakelse
 • Muligheter for evaluering og justering av terapien underveis i forløpet

Pasient/pårørende sikres rettigheter som pasient, for eksempel gjennom Pasientrettighetsloven. Samtidig betyr det at psykologen har plikter som reguleres blant annet av Helsepersonelloven. Den slår blant annet fast at all helsehjelp skal være forsvarlig og at det bør finnes forskning som dokumenterer at behandlingen virker.

 

Priser:

Førstesamtale (70 min.): kr 1200,- (her er vi ofte to behandlere tilstede)

Individualtime (50 min.): kr. 950,-

Par (60 min.): kr. 1200,-

Øvrige behandlingstilbud/andre henvendelser: pris etter avtale

Avbestilling må skje senest 24 timer før, ellers belastes belastes beløpet i sin helhet.

 

Benytt gjerne skjemaet hvis du ønsker du å komme i kontakt med oss.

Ny pasient avd. for psykisk helse

 • Her kan du komme med informasjon om deg selv , for eksempel alder og livssituasjon, kort om hva du ønsker hjelp med og hvor lenge du har hatt det vanskelig.

 

 

Personvern