Bredt flerfaglig helsetilbud

Hos oss samarbeider de ulike yrkesgruppene. Gjennom flere år med tett samarbeid har vi utarbeidet veldefinerte retningslinjer for undersøkelse og behandling basert på forskning og kunnskapsbasert praksis. Hos oss arbeider det over 20 autoriserte helsearbeidere. Herunder leger, fysioterapeuter, kiropraktorer, osteopater m.fl. Hver måned foretar våre vi over 4000 pasientkonsultasjoner.

Vi møter alt fra mennesker med sammensatte muskel-skjelettplager, akutte ryggpasienter, indremedisinske problemstillinger, til pasienter med behov for rehabilitering etter skade eller lenger tids sykdom. Ved å kjenne godt til hverandres praksis, kan vi ved indikasjon henvise internt på huset – til det beste for pasientene våre, slik at disse får den endring eller bedring de ønsker.

Vår samlede kompetanse dekker store felt innen muskel-skjelett og nevrologiske problemstillinger, og vår visjon er å forbli et ledende kompetasnesenter for helse og trening i Oslo vest og Bærum. Vi bruker følgende nøkkelord for å gjøre oss selv bedre: Kompetanseheving, kvalitet og faglig utvikling.

Som de eneste i Bærum tilbyr vi egen idrettsmedisinsk poliklinikk, og gjennomfører tverrfaglige vurderinger når det foreligger indikasjon for dette. Ved vår fysiologiske testlab tilbyr vi blant annet direkte måling av oksygenopptak, laktatmåling og arbeids-EKG. Legesenteret tilbyr i tillegg konsultasjon hos indremedisiner, idrettsmedisiner og gynekolog.

Har du spørsmål vedrørende vårt helsetilbud? Ønsker du å komme i kontakt med oss? Send oss en henvendelse.

Personvern