Fysioterapeut Kamilla Fjeldstad

Kamilla Fjeldstad har lang fartstid som privatpraktiserende fysioterapeut i Bærum kommune. Hun har praksis fra spesialsykehus innen revmatologi og erfaring fra rehabiliteringsavdeling innen ortopedi, neurologi og revmatologi. Kamilla har etterudanningskurs innen bl.a. medisinsk treningsterapi, manuell terapi og ergonomi.

Ønsker du å komme i kontakt med Kamilla Fjeldstad? 

Tlf. 67 150 150

E-post: kamilla@vesthelse.no

Personvern