Kiropraktikk

Har du smerte eller plager som hemmer deg i jobb, trening eller resten av hverdagen? Da er du i samme situasjon som mange som oppsøker oss hos Vest Helse på Rud i Bærum. Hos oss finner du kiropraktorer med særlig kompetanse innen kroniske ryggsmerter, svimmelhet, barn og unge og diagnostisk ultralyd. Vi holder også poliklinikk med en av Norges mest erfarne ryggkirurger og har ellers et tett samarbeid med fysioterapeuter og idrettsmedisinsk lege under samme tak. Trenger du grundig utredning, god informasjon og moderne og effektiv behandling og trening? Kontakt oss i dag.

IMG_9536

 

Informasjon for nye pasienter

Her finner du informasjon og svar på vanlige spørsmål omkring din første konsultasjon hos kiropraktorene ved vest::helse.

Rettigheter
Som pasient hos kiropraktor har du krav på 14 behandlinger med trygderefusjon per år. Du trenger ikke henvisning fra lege. Dette betyr i praksis at du betaler en egenandel hos kiropraktoren.

Kiropraktoren kan på lik linje med fastlegen:
– Sykmelde (inntil 12 uker)
– Henvise til legespesialist
– Henvise til røntgen, MR og CT-undersøkelse

Hvor mye tid settes av til meg?
En førstegangskonsultasjon varer i gjennomsnitt i 45 minutter. For pasienter som henvises for utredning av kroniske korsryggplager, eller tilleggsundersøkelse som f.eks. diagnostisk ultralydundersøkelse, vil noe mer tid påregnes. En vanlig konsultasjon tar deretter gjerne 15 minutter, eventuelt noe lenger ved spesielle behov.IMG_6229f liten

Hva kan jeg forvente av konsultasjonen?
Innledningsvis vil kiropraktoren kartlegge dine plager og din generelle helsetilstand gjennom samtale med deg. Deretter følger en fysisk undersøkelse for å diagnostisere dine plager og kartlegge funksjonsevne. Etter å ha diskutert funnene fra undersøkelsen blir kiropraktoren og du selv enige om et eventuelt behandlingsforløp. Som pasient har du alltid siste ordet med hensyn til hvilke behandling som skal utføres. Dersom ytterligere diagnostikk er nødvendig, rekvireres dette. Les mer om diagnostikk.

Hvor lenge må jeg gå til behandling?
Behovet for behandling varierer fra person til person og avhenger også av din diagnose. I løpet av den første konsultasjonen får du en prognose og anbefalt forløp for behandling og eventuell trening. Ditt behov vurderes alltid fortløpende underveis i behandlingen. Vår erfaring er at korrekt behandling gir relativt hurtig respons, gjerne allerede etter noen få konsultasjoner. Les mer om behandling.

Hva består behandlingen av?
Det finnes mange effektive teknikker og behandlingsformer som kiropraktoren kan benytte. Manipulasjon av ledd med «knekkelyd» er en metode kiropraktorene er særlig kjent for. Dette er imidlertid kun en av mange former for behandlingstiltak vi anvender ved vest::helse. Dersom du har spørsmål om behandling oppfordrer vi deg til å kontakte oss vedrørende disse. Les mer om trening.

Personvern