Lege Marianne Fjeld

Lege Marianne Fjeld har hatt ulike fastlegeengasjement i Bærum kommune siden 2010. Hun arbeider nå som legevikar i Dr. Kristin Grefbergs fravær. Marianne studerte medisin ved Universitetet i Oslo, og ble uteksaminert i 2007. Siden 2008 har hun vært tilknyttet langløpslaget til Auklandbrødrene, nå Team Santander.

Dr. Fjeld er ferdig kurset idrettslege nå under spesialisering i allmennmedisin. De dagene hun ikke er å finne her hos oss arbeider hun som lege i Forsvaret.

 

Ønsker du å komme i kontakt med lege Marianne Fjeld? 

Tlf. 67 18 02 70

E-post: lege@medvestlegene.no

 

Personvern