Manuellterapi

Har du akutte eller vedvarende smerter som hemmer deg i jobb, trening eller resten av hverdagen? Har du behov for å konsultere spesialist innen muskel-skjelettplager? Hos oss finner du manuellterapeuter med særlig kompetanse innen funksjonelle plager, smertevitenskap og nevrologi. Manuellterapeutene er primærkontakter og har et tett samarbeid med de øvrige helsearbeiderne under samme tak. Trenger du grundig utredning, god informasjon, veiledning og behandling? Kontakt oss i dag.

nevrotools-2vkob28n0dfrcwoctar1u2

Informasjon for nye pasienter

Hvor mye tid settes av til meg?

En førstegangskonsultasjon varer i 45-60 minutter. For pasienter som henvises for utredning av mer sammensatte plager, vil noe mer tid påregnes. En vanlig konsultasjon tar deretter gjerne 30 minutter, eventuelt noe lenger ved spesielle behov. Har du behov for undervisning eller veiledning som et ledd i din behandling setter som regel manuellterapeuten av lenger tid.

Hva kan jeg forvente av konsultasjonen?
Innledningsvis vil manuellterapeuten kartlegge dine plager og din generelle helsetilstand ved å foreta en sykehistorie. Deretter følger en fysisk undersøkelse for å diagnostisere dine plager og kartlegge funksjonsevne. Etter å ha diskutert funnene fra undersøkelsen blir manuellterapeuten og du selv enige om det videre behandlingsforløp. Dersom ytterligere diagnostikk er nødvendig, rekvireres dette av manuellterapeuten.

Hvor lenge må jeg gå til behandling?
Behovet for behandling varierer fra person til person og avhenger også av din diagnose og tilstand. I løpet av den første konsultasjonen får du en prognose og anbefalt forløp for behandling og eventuell trening. Ditt behov vurderes alltid fortløpende underveis i behandlingen.

Hva består behandlingen av?
Det finnes mange effektive teknikker og behandlingsformer som manuellterapeuten kan benytte. Ulike massasjeteknikker kombineres ofte med tøyninger og eller mobiliserings- og manipulasjonsteknikker. For manuellterapeuten er det viktig at du som pasient blir utstyrt med de redskapene du selv trenger for å mestre dine smerter og plager. I lys av dette vil ofte manuellterapeuten veilede og undervise deg som pasient. Dersom du har spørsmål om behandling oppfordrer vi deg til å kontakte oss vedrørende disse.

Hva koster det?

Våre manuellterapeuter arbeider med drifttilskudd og har avtale med Bærum kommune. Du betaler derfor ordinær egenandel som er noe er noe høyere enn hos ordinær fysioterapeut som ikke er spesialist.

Ønsker du å bestille time kan dette gjøres via online booking, eller du kan ringe 67 150 150. Har du andre spørsmål kan du fylle ut kontaktskjemaet

Kontakt

Personvern