Ny avdeling! Psykolog og klinisk pedagog

Vi utvider nå tilbudet vårt, og tilbyr nå også psykologtjenester. At Bærum Privatklinikk har etablert seg på Vest helse bidrar til et mer helhetlig helsetilbud for våre pasienter og samarbeidspartnere. Terapeutene arbeider mye med hverdagspsykologi og kan tilby samtaler dersom du opplever utfordringer i livet som utbrenthet, stress eller familie- og jobbkonflikter. Noen ønsker veiledning og hjelp til å komme videre når de kjenner at de har kjørt seg fast i vonde mønstre. Andre kommer til et punkt i livet hvor de mangler overskudd til å ta fatt på nye utfordringer og ønsker å utvikle potensiale de har.

Omtrent halvparten av oss vil oppleve psykiske vansker i løpet av livet og alle kan ha behov for noen å snakke med innimellom. Å arbeide med denne typen utfordringer er en god investering for din psykiske helse og fremtid. Hvis du kjenner behov for psykologhjelp, men ikke får plass eller ikke vil vente i kø til du får tilbud fra det offentlige, tilbyr vi samtaleterapi på kveldstid. Du trenger ikke henvisning fra fastlege. Det er kort ventetid og du kan selv bestemme hvor lenge du ønsker å gå i terapi ut ifra dine behov og prioriteringer. Vi ønsker å utgjøre en forskjell når livet blir vanskelig og du eller dere trenger en endring. Hos oss står klientene og deres utfordringer i fokus.
Terapeutene arbeider til daglig i Spesialisttjenesten i tillegg til privatpraksisen her på Vest helse. De har bred erfaring med utredning og behandling innen psykiske vansker. Deres faglige tilnærming er hovedsakelig kognitiv men vi er inspirert fra flere hold, og vi legger vekt på å tilpasse behandlingsformen til den enkelte. Du kan lese mer om terapeutenes behandling og priser her.

MarianneMarianne Borge Solvam, spesialist i klinisk pedagogikk

Utdannet spesialist i klinisk pedagogikk, uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2001. Etter dette tok hun spesialisering i kognitiv atferdsterapi. Hun har også psykologi mellomfag, samt fullført masterprogram i ledelse. Marianne har kompetanse i Marte-meo veiledning og V.I.T. (video-interventional therapy). Hun har også lang erfaring i å jobbe med traumeutsatte barn og unge. Marianne er videre opptatt av systemenes påvirkning på vår psykiske helse og har særlig kompetanse på skolens rolle. Hun er også opptatt av helseaspektet knyttet til samspill med dyr og kan tilby hesteassistert psykoterapi.

 

BenedikteBenedikte I. Austad, spesialist i klinisk psykologi

Benedikte er utdannet psykolog ved Universitetet i Tromsø og ble uteksaminert i 2001. Hun er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Særlig kompetanse på traumer og angstlidelser. Jobber mye med depresjon, selvskading og relasjonsvansker. Interessert i hvordan fysisk aktivitet påvirker sinnet og bruk av fysisk aktivitet i forebygging og behandling av psykiske lidelser.

 

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Ring 67 150 150 eller fyll ut kontaktskjema.

Ny pasient avd. for psykisk helse

  • Her kan du komme med informasjon om deg selv , for eksempel alder og livssituasjon, kort om hva du ønsker hjelp med og hvor lenge du har hatt det vanskelig.
Personvern