Medarbeidere

Til daglig arbeider det 20 helsearbeidere ved senteret, herunder leger, fysioterapeuter, kiropraktorer m.fl. Hver måned foretar våre vi over 4000 pasientkonsultasjoner. Alt fra akutte rygpasienter til pasienter med behov for rehabilitering etter skade og sykdom. Ved å kjenne godt til hverandres praksis, kan vi ved indikasjon henvise internt på huset – til det beste for pasientene våre, slik at disse får den endring eller bedring de ønsker.

Medisinsk avdeling

Fysioterapiavdeling

Kiropraktoravdeling

Osteopatiavdeling

Administrasjon og øvrige medarbeidere

Personvern