Osteopati

Har du smerte eller plager som hemmer deg i jobb, trening eller resten av hverdagen? Da er du i samme situasjon som mange som oppsøker oss hos Vest Helse på Rud i Bærum. Hos oss finner du osteopater med særlig kompetanse innen sammensatte og vedvarende smerter. Vi har ellers et tett samarbeid med fysioterapeuter, kiropraktorer og idrettsmedisinsk lege under samme tak. Våre osteopater er i tillegg autoriserte fysioterapeuter som ofte supplerer med rådgivning, egenøvelser og trening i behandlingen av pasientene. 

osteopati3

Informasjon for nye pasienter

Her finner du informasjon og svar på vanlige spørsmål omkring din første konsultasjon hos osteopatene ved Vest helse.

Hvor mye tid settes av til meg?

En førstegangskonsultasjon varer normalt mellom 45-60 minutter. For pasienter som henvises for utredning av sammensatte og kroniske plager, vil som regel noe mer tid påregnes. En ordinær konsultasjon tar deretter gjerne 25-40 minutter, eventuelt noe lenger ved spesielle behov.

Hva kan jeg forvente av konsultasjonen?
Innledningsvis vil osteopaten kartlegge dine plager og din generelle helsetilstand gjennom en innledende samtale. Deretter følger en klinisk og osteopatisk undersøkelse som søker å kartlegge dysfunksjoner i muskel, nerve og skjelettsystemet. Etter å ha diskutert funnene fra undersøkelsen blir osteopaten og du selv enige om et eventuelt behandlingsforløp. Som pasient har du alltid siste ordet med hensyn til hvilke behandling som skal utføres. Dersom ytterligere diagnostikk er nødvendig, rekvireres dette via fastlege eller annen primærkontakt med henvisningsrett.

Hvor lenge må jeg gå til behandling?
Behovet for behandling varierer fra person til person og avhenger også av din diagnose. I løpet av den første konsultasjonen får du en prognose og anbefalt forløp for behandling og eventuell trening. Ditt behov vurderes alltid fortløpende underveis i behandlingen. Vår erfaring er at korrekt behandling gir relativt hurtig respons, gjerne allerede etter noen få konsultasjoner.

osteopati

Hva består behandlingen av?
Det finnes mange skånsomme teknikker og behandlingsformer som osteopaten benytter. I tillegg benytter osteopaten seg av manipulasjonstenikker, og en rekke andre teknikker rettet mot kroppens bindevev og nervesystem. Dersom du har spørsmål om behandling oppfordrer vi deg til å kontakte oss vedrørende disse.

Hva koster det?
Første konsultasjon varer normalt i 45-60 minutter, og koster 700,-. Påfølgende konsultasjoner koster 500,-.

 

Personvern