Arbeids EKG

Arbeids-EKG er en orienterende hjerteundersøkelse som viser hjertets aktivitet under fysisk belastning. Ved hjelp av elektroder måler vi hjerteaktiviteten under hele testperioden, hvor utøveren utsettes for gradvis økende belasnting på sykkel. Ved mistanke om koronar hjertesykdom eller rytmeforstyrrelser under fysisk aktivitet hos friske og tidligere hjertesyke kan vi ved hjelp av testresultatene avdekke avvik. Idrettsmedisnsk lege tolker resultatet og utleverer eventuell utskriftsrapport.

Personvern