Laktatmåling

Hva er laktat?

Når vi trener hardt og kroppen utsettes for utilstrekkelig oksygentilførsel etablerer vi en opphopning av melkesyre som oppleves som stivhet i muskulatur og det dannes laktat og hydrogenioner. Laktatverdiene representert i blodet er det vi måler under testing for å finne tidspunktet/verdiene hvor utilstrekkelig oksygentilførsel inntreffer.

Laktattesting

Hvorfor måler man laktat?

Enkelt forklart måler vi blodlaktat i vårt testlaboratorium for å etablere tallverdier/-områder som igjen kan definere intensitetssoner (pulssoner/wattsoner) utøveren skal trene i. Laktatnivået kan også blant annet hjelpe oss til å definere treningsutbytte (terskelfart + watt) og/eller overtrening hos en utøver.

Ved hjelp av laktat-/terskelverdiene vil det også for mosjonisten bli enklere å optimalisere treningen. Mange mosjonister har flere treningstimer i uken hvor de løper/sykler den samme runden og alltid holder samme fart eller forsøker å ”slå” tiden fra forrige økt. Man kan fort bli liggende i en ”lapskaus -sone”. Man stagnerer i treningen. Utbytte av treningstimene vil bli bedret om utøveren ved hjelp av intensitetssonene man finner ved laktatmålingene differensierer treningsøktene = optimalisering av trening.

Ved å bruke laktatresultatene til å styre treningen riktig, vil man kunne påvirke terskelen. Det vil si at terskelpulsen vil være den samme, men terskelfart eller terskelwatt øker. Du vil altså kunne produsere mer fart/watt ved lavere hjertefrekvens.

Personvern