Visjon

Running at the fitness clubBedre og sterkere – sammen! 

Vi har gjennom de siste ti årene knyttet til oss høyt kvalifisert helsepersonell. Vår visjon er å forbli et ledende tverrfaglig kompetansesenter for muskel-skjelettlidelser i Oslo vest og Bærum. Helsearbeiderne ved senteret samarbeider nært og har arbeidet tverrfaglig i mange år. På bakgrunn av dette samarbeidet har vi etablert en felles plattform i undersøkelse og kartlegging av pasienter med plager fra muskel-skjelett og nervesystemet. Våre helsearbeidere gjennomgår kontinuerlig kursing og etterutdanning. I tillegg holder vi månedlige tverrfalgige fagmøter hvor vi evaluerer praksisen og tjenestene vi leverer pasientene våre. På denne måten blir vi bedre og sterkere sammen!

Vår samlede erfaring og kompetanse skal til en hver tid dekke store felt innen muskel-nerve og skjelettsystemet, og henvisende instanser skal være trygge på at alle våre tiltak skal være av høy kvalitet, faglig forsvarlig og forankret innen vitenskapen.

Kvalitet og trivsel!

Kvalitet fremfor alt! Et treningssenter hvor kvalitet og treningsglede skal vektlegges. Samtlige instruktører er fysioterapeuter eller er utdannede personlige trenere. På denne måten sikres pasienter og medlemmer trygghet og kvalitet! Hos oss skal det alltid være trivelig å trene! Vi skal også i fremtiden forbli et inkluderende og allsidig treningssenter, hvor faglig kompetanse i kombinajson med flotte fasiliteter og variert utstyrspark gir medlemmene den opplevelsen de søker når de begynner å trene hos oss!

Personvern