Viktig informasjon! Midlertidig vikar for

Dr. Wardemann fra 16.9. 

Dr Benedicte Wardemann må, for å bli spesialist i allmennmedisin, tilbake på sykehus i 12 måneder. Fra 16.9 vil dere bli møtt av Dr Lone Wilberg som vil ta godt vare på pasientene i mellomtiden. 

Lone Eriksdatter Wilberg er under spesialisering i allmennmedisin. Dr. Wilberg studerte medisin i Oslo, og hadde turnus på Ullevål og skadelegevakten. Hun har jobbet på ortopedisk avdeling på Ullevål. Hun har flere års erfaring fra allmenpraksis og har arbeidet som fastlegevikar i Asker, på Årnes og sist på Ullevål Hageby Legesenter. 

Vest helse og trening AS // org.nr 994 267 183 // Baker Østbysvei 26, 1351 Rud // 67 150 150 // post@vesthelse.no