Hva har sukker, sex, sjokolade og trening til felles? 

Vi vet alle at trening er viktig. Men hvor viktig er det? Trener du for å holde vekten? For å holde deg ung, eller fordi ektefellen dytter deg ut av huset?

 

Mange av kroppens organer profiterer raskt på trening, men organet som profitterer mest er hjernen. Området i hjernen som spesielt blir påvirket av trening er hippocampus. Hippocampus er senteret for hukommelse og læring. 

Studier på mus viser at musene som løper mest viser målbar endring i strørrelsen av hippocampus - de løste helt klart oppgaver bedre enn mus som ikke ble stimulert til å løpe. Nøyaktig det samme har studier på mennesker vist. Amerikanske forskere delte deltagerne inn i to grupper; en gruppe som skulle gå raskt 30 minutter 3 ganger i uken, og en gruppe om skulle gjøre en ikke-puls økende aktivitet sammen. Gruppen som trente 90 minutter i løpet av uken hadde en hippocampus som vokste 2% i størrelse etter oppfølgingstiden var over. Hippocampus i resterende deltagere skrumpet med 0,1% ! (På grunn av aldersmessig, forventet reduksjon...) Strørrelsen på hippocampus har direkte sammenheng med evnen til å lære, og til å huske bedre. 


Heldigvis har vi iboende evner til å like og trene. Både trening, sjokolade, sex og sukker bidrar alle til økt mengde dopamin i hjernen. Dette stimulerer belønningssenteret.. og så er vi i gang. 
 

Så hvor lite trening skal til for å få de helsemessige gevinstene? Trener du 30 minutter 3 ganger i uken, er du faktisk der! Dette stimulerer læring og hukommelse, reduserer risiko for demens og behandler depresjon. Helt fersk forskning viser at den aller største effekten får vi allerede etter ti minutter. God trening! 

 

Skrevet av Benedicte Wardemann, Allmennlege 

Vest helse og trening AS // org.nr 994 267 183 // Baker Østbysvei 26, 1351 Rud // 67 150 150 // post@vesthelse.no