top of page

Klinisk undersøkelse, behandling og aktive egentreningstiltak basert på nåværende kunnskap. Kiropraktorene våre har MSc i ultralydsdiagnostikk.

Kiropraktoravdelingen - Velkommen til oss! 

Kiropraktorer er autorisert helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesiell kompetanse innen muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan man komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av muskel- og skjelettplager.

Kiropraktorer er tradisjonelt mest kjent for behandling med leddlyd. Med bakgrunn i datidens kunnskap og vitenskapsteorier etablerte de kiropraktiske pionerer teorier som skulle forklare metoden. Disse forenklede oppfatningene er for lengst utdatert. I dag vet man mye mer om nervesystemets uendelige komplekse funksjoner og mange av de forhold som kan spille inn og påvirke smerte og sykdom i muskel-skjelettsystemet. Les gjerne mer om kiropraktikk i denne bloggposten, forfattet av kiropraktor Arndt Grønstvedt. 

Kiropraktorene Arndt Grønstvedt og Kai Leland har begge MSc i diagnostisk ultralydsdiagnostikk. Du kan lese mer om denne undersøkelsesformen her

 

Leddbehandling er fortsatt et sentralt «verktøy» for kiropraktorene våre, men denne behandlingsteknikken suppleres imidlertid med mange andre tiltak som må tilpasses pasientenes individuelle behov og forutsetninger. Grundig undersøkelse og diagnostikk ligger alltid til grunn før behandling iverksettes. Informasjon, behandling av bløtvev, tilpasset trening og aktivitet og veiledning i forhold til daglige aktiviteter er blant tiltakene som kiropraktoren behersker og benytter overfor hver eneste pasient.

Vi kan hjelpe deg med blant annet: 

  • Akutte eller vedvarende ryggsmerter

  • Nakkeplager (eks. kink i nakken, stivhet og smerter)

  • Nakkebetinget hodepine, spenningshodepine og svimmelhet. 

  • Skulder og albuesmerter

  • Bekkensmerter

  • Hofte- og kneplager

  • Fot- og ankelproblemer

Kiropraktorene ved Vest Helse & Trening er godt kjent med og følger aktivt med på forskning innen muskelskjeletthelse. Ny kunnskap omfavnes og bidrar til endringer og forbedringer i vårt daglige virke.

 

bottom of page