top of page

"NÅR TIDEN IKKE LEGER ALLE SÅR"

 - traumatiske livserfaringer i kropps- og helseperspektiv

Velkommen til en inspirerende fagdag med Lene Hubak Fleischer. Møt gode kolleger og få nye bekjentskaper samtidig som du oppdaterer kunnskapsbasen din. Er du lege eller terapeut som vil lære mer om forståelsen av kroppslige plager og tilstander? Kan vi skille mellom psykisk og fysisk helse når vår væren i verden er kroppslig? Meld deg på.

Traumatiske livserfaringer og livsstress har fått større fokus de siste årene når det kommer til forståelsen av kroppslige plager og tilstander. Kan vi skille mellom psykisk og fysisk helse når vår væren i verden er kroppslig? Lene vil i løpet av fagdagen dele av sin kompetanse og erfaring, sin nysgjerrighet og sine undringer når det kommer til et stort felt i utvikling. Hvordan påvirkes kropp og helse av det vi opplever? Når er det relevant i en klinisk praksis? Hvorfor leger ikke tiden alle sår? Hva trenger vi som klinikere og helsepersonell av informasjon så vi kan oppdage mer av det som er relevant for pasienten og stille enda bedre spørsmål?

Hva trenger pasienter av informasjon så de kan oppleve og forstå sammenhenger og reaksjoner i egen kropp?

Lene er spesialist i psykomotorisk fysioterapi MNFF og traumeterapeut SEP. I sine 24 år som fysioterapeut har hun jobbet i de fleste deler av helsetjenesten (bl.a et tiår i psykiatri/spesialisthelsetjenesten) , men har de siste årene hatt tilholdssted på Atlet Fysio som avtalefysioterapeut. Hun jobber med, og brenner for, hvordan kroppen bærer og kommuniserer våre erfaringer og opplevelser igjennom kroppslige uttrykk.

 

Lene er en kjent foredragsholder og kursholder innen hvordan man kan forstå, oppdage og møte kropp og kroppsliggjorte livserfaringer i klinisk praksis.

Sted: Vest helse og trening / Baker Østbysv 26, 1351 Rud

Når: Fredag 14. juni 

Pris: 1950,- 

Enkel bespisning og minervalvann er inlkudert i prisen. Påmeldingen er bindende. 

Program for dagen: 

 

08:30-09:00: Registrering og velkommen 

09:00 - 09:45: Hva snakker vi egentlig om når vi snakker om traumer?

10:00 -10:45: Levekår og livsbetingelser - biografi blir biologi 

11:00 - 11:45: Kroppslig erfaringsdannelse og somatiske minner 

Lunsj 

12:45- 13:30: Tørre å spørre - verbalt og somatisk narrativ.

13:45 - 14:30: Hva er tilheling? Kapasitet og reaktivitet

14:45 - 15:30: Traumebevisst praksis

15:30 - 16:00: Oppsummering og avslutning.

bottom of page