Fysioterapi

Du bestiller enkelt time via vår online booking. Vi tilstreber kort ventetid. 

Leddsmerter

Nakke- og ryggplager, hodepine og i tillegg til muskel- og skjelettplager. 

IMG_0084 (1) (1)_edited.jpg

Vi besitter spesialkompetanse på blant annet svimmelhet og hodepine. 

Kiropraktorenes behandlingstilbud

Kiropraktorene er primærkontakter med spesialkompetanse på muskel- og skjelettplager. De besitter høy faglig og oppdatert kompetanse for vurdering og behandling. Kiropraktorene ved Vest Helse har bred erfaring med håndtering av smertetilstander som f.eks i rygg og nakke, samt idrettsskader og gjenopptrening. Det anvendes flere tilpassede metoder og strategier for diagnostisering og behandling.

 

Kiropraktoren kan:

· Henvise pasienter til legespesialist

· Rekvirere røntgen/MR/CT ved behov

· Sykmelde opptil 12 uker

Hva kan kiropraktorene ved Vest Helse hjelpe deg med?

 

· Hodepine og migrene

· Svimmelhet og krystallsyken

· Rygg- og nakkesmerter

· Skulder-, albue- og håndsmerter

· Hofte-, lyske-, kne- og fotsmerter

· Rehabilitering

· Ultralyddiagnostikk innen muskel-skjelett området

 

 

Hva skjer hos kiropraktoren?

 

Hos kiropraktoren vil du få en grundig undersøkelse basert på dine symptomer og sykehistorie. Denne består av et pasientintervju og relevante undersøkelser som gjerne innebærer funksjonelle, ortopediske og nevrologiske tester. Basert på aktuelle funn får man kartlagt dine behov og kan planlegge et videre opplegg for behandling, nødvendig egeninnsats og oppfølging.

 

Før oppstart av behandling diskuteres alle funn grundig slik at du får en god forståelse av plagene og hvordan behandlingsforløpet vil arte seg. Det er viktig at du har selvinnsikt og forståelse av dine plager basert på rådende forskningsbasert kunnskap. Det er kiropraktorens oppgave å formidle dette på en objektiv og forståelig måte. Dette vil gjøre det enklere for deg å ta del i behandlingsopplegget og ta eierskap til egen muskel-skjeletthelse. Dersom det er behov for videre undersøkelse hos legespesialist eller bildediagnostikk, kan kiropraktoren henvise videre. Vi har et bredt nettverk av samarbeidspartnere.

 

Basert på pasientens diagnose og behov har kiropraktoren en rekke behandlingsformer å velge mellom. Kiropraktikkens grunntanke har i alle år vært forankret i påvirkning av nervesystemets oppgaver og funksjoner. I dag har man god kunnskap og forståelse rundt de til dels kompliserte mekanismene som råder. Dette bidrar til at kiropraktoren bedre kan anvende og spille på lag med kroppens signalsystemer for å oppnå bedre helse. Leddbehandling har alltid vært en viktig kiropraktisk behandlingsteknikk. Behandlingsformen er krevende å tilegne seg, og det legges derfor ned mye tid i utdanningen for å beherske de forskjellige teknikkene. Kiropraktoren er således spesielt godt rustet i å utføre leddbehandling. Basert på kunnskap og erfaring suppleres behandlingen med en rekke bløtdelsteknikker og ikke minst egeninnsats og fysisk aktivitet i hverdagen. For mange

innebærer dette tilpasninger av daglige rutiner og livsstil, samt å utføre hensiktsmessige treningstiltak. Korrekt diagnose og valg av tiltak skal relativt hurtig medføre en ønsket effekt og bedring. For noen pasienter innebærer dette at man trenger kanskje en liten håndfull konsultasjoner, mens andre må regne med et lenger forløp. Dette avhenger imidlertid av en rekke individuelle faktorer som alder, varighet, fysisk kapasitet, stresspåvirkninger og slitasjeforandringer. Uansett er det kiropraktorens målsetting å bidra til varig god muskel-skjeletthelse.