top of page

Når feilaktige utsagn skader en bransje med brukket rygg!

Den 10. november uttaler Bærums kommuneoverlege at det er knyttet særlig høy fare for smittespredning på treningssentre. Dette er heldigvis en uriktig påstand. Likeledes en påstand som skader virksomheter som allerede ligger nede for telling.


Helsedirektoratet anbefalte kommuner med høyt smittepress å begrense eller stenge treningssentrene. Begrunnelsen for dette var ikke basert på høy fare for smitte, men som et av flere tiltak med formål å begrense befolkningens mobilitet og nærkontakter. Den 27. oktober påpeker Espen Nakstad at det er få utbrudd på treningssentre sammenlignet med utestedene.
Den 6. november forteller Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg Aftenposten at det ikke er mye smitte på treningssentre, og at nedstengning anbefales fordi de ønsker å unngå at folk er mye ute blant andre. I tillegg vil det redusere bruken av kollektivtransport. Stoltenberg sier også at de ikke vet om det er knyttet økt risiko til denne type forsamlingssteder.


Kommuneoverlegen viser til særlig høy fare for smitte på treningssentre. Hvorfor gjør ikke Nakstad eller Stoltenberg det samme?

Hva sier tallene?

De syv største treningssenterkjedene i Norge har hatt åtte millioner besøk siden 15. juni i år. Blant disse kan kun ett smittetilfelle spores tilbake til sentrene, ifølge Virke Trening. Hadde dette tallet vært ti ganger så stort, hadde det fremdeles vært lite sammenlignet med en rekke andre bransjer og forsamlingssteder.


EuropeActive-rapporten dokumenterer 487 smittetilfeller etter totalt 62 millioner treningssenterbesøk.


Vest Trening er som resten av bransjen underlagt noen av de strengeste smitteverntiltakene sammenlignet med andre næringer. Alle besøk registreres, og vi har til en hver tid kontroll på aktiviteten. Vi har siden i sommer hatt mellom 150 og 750 daglig besøkende. Ingen smittede og ingen sporing til eller fra senteret vårt.


Bærum kommunes nylige helomvending var forventet. At landets største aktør valgte å tisse i buksene for å holde varmen ved å nærmest inviterte nabokummunens medlemmer til treningsfest fikk flere enn Bent Høie til å sperre opp øynene. Politikerne svarte kontant med umiddelbar nedstengning.


Nå har vi igjen stengt dørene. Permitteringsvarsler er sendt ut. Dialog med kreditorer er igangsatt, og vi går en usikker tid i møte. Vi har stengt treningssenteret for å begrense befolkningens mobilitet og antall nærkontakter, og ikke på grunn av særlig høy smittefare - som kommuneoverlegen i Bærum feilaktig uttaler.


Vi håper stengingen bidrar til å redusere befolkningens mobilitet og ikke minst avlaste kommunens allerede hardtarbeidende smittesporingsteam, slik at vi snart kan gjenoppta arbeidet med å fremme treningsglede og økt livskvalitet gjennom fysisk aktivitet.Skrevet av Jan Kristian. D. Huus

Medeier Vest Trening


jkhuus@vesthelse.no


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page