top of page
infuensavaksine.jpg

Årets influensavaksine er nå tilgjengelig for våre pasienter i risikogruppene samt autorisert helsepersonell. 

Årets influensavaksine

Årets influensavaksine for risikogrupper er tilgjengelig på Med Vest legesenter fra 4/10.

Du kan selv bestille time på helsenorge.no for influensavaksine (velg "timebestilling" - "Vaksine"). 

Hvem bør ta influensavaksine?

Influensavaksine anbefales spesielt til:

 • Alle fra fylte 65 år

 • Beboere i sykehjem og aldersboliger

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester) og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko

 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år.

Barn og voksne med:

 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)

 • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)

 • diabetes type 1 og 2

 • leversvikt eller nyresvikt

 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft

 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (for eksempel organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)

 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter

 • personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte

 • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Hvorfor skal jeg ta influensavaksine?

Influensa kan føre til lungebetennelse, forverring av kroniske grunnsykdommer og varig svekket helse. Influensavaksinasjon reduserer en slik risiko.

Pneumokokkvaksine anbefales hvert 10 år til alle over 65 år.

bottom of page