top of page
ICGConnectShoot_070521_8268.jpg
Vest_Trening_logo_neg_RGB.png

Velkommen til sykkelsalen! Her garanterer vi smil, svette og effektiv trening. Bli enten du er nybegynner eller topptrent!

Våre ICG-7 Tomahawk sykler er wattbaserte med Coach-by-colorsystemet. De fleste sykkeltimene våre er wattbaserte, noe som gjør tilbudet vårt unikt! Videre kan du lese mer om wattbasert innendørs sykling. 

HVA ER WATTBASERTE SYKKELTIMER? 

Alt snakk om Watt, treningssoner, intervaller, tråkkfrekvens og ikke minst treningsintensitet kan skremme hvem som helst bort fra sykkelsetet. Men ta det med fatning, for alt dette vil din instruktør ivareta for deg. Det du trenger å passe på er tiden og komme presis til start. Meld deg på en time og bli med. Ønsker du derimot litt mer informasjon om Watt og sykkel før du blir med, les videre. 

Mange av oss har et forhold til sykkel- eller spinningtimer som treningsform. Dette er trening i grupper hvor alle følger en instruktør og gruppen sykler da oftest i takt med mål om å hente ut mest mulig av hva de kan tråkke/sykle innenfor timen.

Med WATT-STYRT trening får vi derimot optimalisert treningseffekten til den enkelte deltager. Treningen foregår fremdeles i gruppe med instruktør, men med Watt som en ekstra veileder optimaliserer hver enkelt deltager sin treningseffekt. Den enkelte vil ved hjelp av Wattverdier trene riktigere og derigjennom bedre treningsresultatet.

Syklene som anvendes er de mest moderne ”spinning”-syklene (IC7) hvor displayet også viser den WATT deltageren produserer. Dette gjør at deltageren etter en WATT-TEST trener på en verdi som vil gi et optimalisert utbytte av treningen.

Med andre ord vil resultatene med treningen endelig bli målbare og treningen tilpasset den enkelte deltaker samtidig som man sitter i en treningsglad gruppe med en engasjert instruktør. Endelig kan vi i sykkelsalen oppnå effekten av WATT-STYRT trening som proffene i flere år har brukt som måleenhet for stadig å flytte grenser. Bli med å merk forskjellen!

 

HVA ER WATT OG HVA FORTELLER DET OSS OM FORBRENNINGEN?

Alle våre nye sykler er utstyrt med en wattmåler. I displayet på sykkelen vil du da se den effekten du produserer i wattverdi. Effekten måles i joule per sekund.

1 watt = 1 joule per sekund og et mål/verdi på hastigheten energi som omformes fra en form til en annen. Watt representerer altså energien du produserer ned i pedalene og dette måles i joule. Joule kan vi konvertere til kalorier i størrelsesforholdet 1 : 1 (fordi 1 kilokalori er det samme som 4,18 kilojoule). Når vi tråkker i pedalen omformes energi produsert i musklene til bevegelse av pedalene. Av den energien vi bruker på sykkelen er det bare ca. 25% som representerer arbeidet ned i pedalen. Resten av forbruket eller riktigere sagt energien forsvinner for det meste i varme.

Dette betyr at om du holder 200Watt i tråkket anvender du 200 kalorier i sekundet. Energi måler vi oftest i kilokalorier / kilojoule. Regnestykket blir da for 60 minutter med et tråkk på 200watt per sekund:

200 kalorier x 3600sek = 720 000 / 1000 = 720 kilokalorier per time

For å benytte oss optimalt av WATT-styrt trening og Watt som et hjelpemiddel vil man gjennom en WATT-test finne sine verdier for optimal treningsgevinst!

 

WATT-TEST / FTP

Hensikten med en watt-test er å finne din FTP (Functional Threshold Power). FTP blir da å regne som din laktatterskel. Denne terskelen representerer en intensitet hvor du kvitter deg med like mye melkesyre (laktat) som du produserer. 100% av din FTP er da i teorien en intensitet du skal mestre å yte i opptil 60 minutter. Watt-testen du gjennomfører vil være en guide for de ulike intensitetene du skal trene på for å optimalisere din videre fremgang / form.

Watt-testen vi anvender starter med 20-25 minutter oppvarming hvor vi blir kjent med sykkelen og dens innstillinger samt tråkkfrekvens (RPM) og motstand (watt). Deretter starter selve testen som også har en varighet på 20 minutter. Under testen øker vi gradvis intensiteten med utgangspunkt i Borgs skala. Etter endt test får du opp resultatet av din gjennomsnittswatt. Denne verdien multipliserer vi med 0,95 og får da svaret på din FTP.

Vi multipliserer med 0,95 da din reelle FTP i teorien er 95% av den gjennomsnittlige wattbelastningen du klarer å opprettholde under selve testen på 20 minutter.

Watt-test bør utføres regelmessig hver 6-8 uke for å optimalisere videre treningsbelastning og fremgang. VIKTIG! 48 timer før FTP-testen anbefaler vi at du ikke trener styrketrening, intervall- eller andre høyintensitetsøkter! 

 

FORDELER MED WATT!

Watt er et objektivt mål på den faktiske energien en syklist bruker i hvert tråkk. Wattverdien du ser foran deg i displayet viser direkte det arbeidet som blir produsert uten å ta hensyn til ytre faktorer. Sykling innendørs på våre nye IC7 sykler gir deg muligheten til å holde en jevn og riktig belastning da ytre forhold er eliminert.

Våre pulsverdier er derimot påvirkelig mot en rekke faktorer og derigjennom mindre objektive. WATT-STYRT trening gir deg muligheten til enkelt å se din utvikling.

 

bottom of page