top of page

Osteopati er en skånsom og effektiv manuell behandlingsform som har vist dokumentert effekt ved  blant annet nakkeplager, nakkebetinget hodepine og korsryggsmerter. 

Når du besøker osteopatene våre. 

Osteopati er en autorisert helseprofesjon hvor det blir foretatt manuell undersøkelse og behandling. Man vektlegger at mennesket er en enhet av funksjoner, hvor samspill mellom kropp og psyke er av stor betydning for helse. Osteopati handler om å finne sammenhengen mellom ubehaget, kroppen og pasientens hverdag for å optimalisere behandlingsstrategien.

 

Osteopaten jobber deretter med mål om å bli kvitt mindre symptomer og få en bedre hverdag. Utgangspunktet for behandlingen er at god helse ikke bare er fravær av sykdom, men også reduksjon av smerter og funksjonsplager i muskel-og skjelettsystemet. 

Osteopati søker gjennom behandling å fremme kroppens evne til å hjelpe seg selv. Behandlingen er trygg og individualisert, og egner seg for folk i alle aldre. 

 

IMG_9952 (1)_edited.jpg
_AZ_5939.jpg

Undersøkelsen

En osteopat starter alltid med en samtale om deg og en grundig gjennomgang av din sykehistorie. Her er det viktig at du med egne ord beskriver dine smerter og plager. Underveis vil osteopaten stille oppfølgende spørsmål relatert til eventuelle sykdommer, tidligere plager, søvnproblemer, stress og så videre. På denne måten får vi som osteopater all den informasjonen vi trenger for å finne sammenhengene mellom dine plager, din kropp og din hverdag.

Vi tar oss med andre ord god tid til å bli kjent med deg. Det er denne samtalen som legger grunnlaget for videre undersøkelser, og som muliggjør en individuell behandling. Alle medlemmer av Norsk Osteopatforbund er lovpålagt taushetsplikt og journalføring.

Vi starter alltid med en klinisk ortopedisk- og nevrologisk undersøkelse, dette gjør vi for å forsikre oss om at det ikke foreligger alvorlige underliggende sykdommer. Her bruker vi nasjonale og internasjonale anbefalte retningslinjer. Vi tar stilling til om det er trygt for oss å behandle deg – og hvis det skulle være grunn til mistanke om underliggende sykdom henviser vi deg videre til spesialist for videre utredning.

Osteopaten gjennomfører en grundig undersøkelse av hele kroppen. Osteopaten jobber ut fra de fem osteopatiske modellene som tar for seg alle kroppens systemer. Eksempler på dette er muskel- og skjelettsystemet og sirkulasjonssystemet. Vi finner frem til eventuelle forandringer og vurderer om det finnes en sammenheng mellom dette og de plagene du kommer med.

 

Behandling og rehabilitering

Kroppen vil hele tiden tilpasse seg indre og ytre stressfaktorer, både fysiske og mentale. Dette betyr blant annet at en feilfunksjon et sted kan bidra til smerter et annet sted. Det er derfor vår jobb å finne denne sammenhengen, behandle deg og være din individuelle problemløser. Det er osteopati. Vi benytter oss i stor grad av hendene våre.

 

De manuelle behandlingstiltakene kan bestå av bløtvevsbehandling, massasje, tøyninger av ledd og ulike bindevevstrukturer samt manipulasjonsbehandling. 

OSteopatene våre har selv lang erfaring med aktiv rehabilitering og trening, og som et naturlig ledd i behandling vil de kunne gi deg redskaper og øvelser som du selv kan gjøre for å komme raskere tilbake. 

bottom of page