Bodyattack

CardioDance 1 og 2 (avansert)

 

CX Worx

Pilates 1 og 2 (avansert)

Shape

Sirkel

Step

Sterk og Stram

Sykkel FTP (test)

Sykkel Intervall Watt

Sykkel Langintervall Watt

Sykkel Terskel Watt

Sykkel 60 Watt

Sykkel 70 Watt

Sykkel Watt Virtuell

Styrke

Vest Styrke

Voksen og Sterk

X Trening

Yoga

Yin Yoga

Vest helse og trening AS // org.nr 994 267 183 // Baker Østbysvei 26, 1351 Rud // 67 150 150 // post@vesthelse.no