top of page

Tren bedriften friskere!

Dagens arbeidsliv krever ansatte med god psykisk og fysisk helse og høy arbeidskapasitet. Tiltak som stimulerer til en mer aktiv livsstil vil kunne gi positiv effekt mot blant annet overvekt, muskel- og skjelettplager, stress, lettere psykiske plager og søvnproblemer. Dette vil selvfølgelig komme både bedriften og den enkelte til gode.  

Å trene med kollegaer gir:  

  • Økt samhold og trivsel 

  • Økt produktivitet   

  • Økt fokus - mer kvalitet i arbeidet  

  • Bedre søvn   

  • Mindre sykefravær  

  • Bedret fysisk og psykisk helse som gir bedre humør, og bedre evne til å mestre stress.  

  • Redusert risiko for en lang rekke sykdommer  

  • Bedre kondisjon og økt muskelmasse  

  • Mer fornøyde medarbeidere 

Vest Trening tilbyr trening til din bedrift og ansatte i vårt treningssenter på Rud eller på din bedrift! Ønsker dere et tilbud som sikrer at de ansatte holder seg i form og presterer bedre på jobb, les videre om hvilke tilbud vi har til bedrifter. 

_AZ_4690.jpg

Medlemskap for bedriftens medarbeidere

1. Bedriftsmedlemskap til kun kr 549,-/mnd uten bindingstid (ordinært 699,-/mnd + innmelding). 

Med bedriftsmedlemskap har bedriftens medarbeidere full tilgang til både egentrening og gruppetrening. Enkelte bedrifter ønsker å støtte de ansatte ved å dekke hele eller deler av de ansattes medlemskap. Det finnes mulighet å motivere og sikre at den ansatte faktisk bruker sitt medlemskap ved å gi støtte per gjennomførte treningsøkt. 

2. Klippekortpakke til bedriftens ansatte

Med en slik løsning kjøper bedriften en pakke med treningsøkter som de ansatte fritt benytter seg av. Velg mellom 50 eller 100 klipp - du får beskjed når pakken er brukt opp og det trengs påfyll. Hvert klipp varer i 3 timer og ett klipp kan dermed gjelde både en gruppetime og en økt i treningssenteret.

Med et bedriftsmedlemskap gir vi også 48 timers behandlingsgaranti hos fysioterapeut og kiropraktor! Med rask hjelp er den ansatte raskt tilbake på jobb!

Trening med Personlig trener

Trening kan også være en sosial begivenhet for de ansatte! Ved å ha en fast treningstid med en av våre trenere til stede, kan hver ansatt trene ut ifra sine egne preferanser men samtidig få veiledning og råd fra treneren som er tilstede for å bistå de ansatte.

 

Med denne løsningen oppnår man både økt effekt av treningen ved at treneren motiverer og veileder den enkelte, men man sørger også for fornøyde ansatte som møtes sosialt utenom arbeidsplassen! 

Vi tilbyr løsninger ut ifra den enkelte bedrifts ønsker og behov og kan skreddersy dette for å gi bedriften en optimal løsning.

_AZ_4484.jpg

Gruppetrening - morgentrening 

Ved å trene sammen i lukkede gruppetimer med egen trener sørger man for en jevnlig sosial hendelse med både svette og smil. Vi kan tilby både spesialtilpassede kondisjonstimer, sykkeltimer og styrketimer, eller en kombinasjon av disse.

 

Med en fast gruppetime kommer de ansatte nytrente, nydusjet og smilende til jobb – og veldig klare for en ny arbeidsdag!  

Vi tilbyr gruppetimer ut ifra bedriftens ønsker og behov! 

Andre muligheter

Ved siden av disse tilbudene kan vi også tilby løsninger hvor vi kommer med en trener til deres bedrift! Styrketimer, løpetimer, trening rettet mot en spesiell hendelse (for eksempel Holmekollstafetten, Birken etc.) eller rett og slett en bevegelighetstime for stive kontorkropper – vi kan tilby det som trengs hos den enkelte bedrift. 

 

Ønsker du å komme i gang for å finne en løsning for dere?

 

Kontakt oss slik at vi sammen kan lage den løsningen som passer deres bedrift perfekt!

 

Vår kontaktperson er Cecilie Kayser Jacobsen (cecilie@vesthelse.no) / tlf. 67 150 150 

thumbnail_IMG_6647.jpg
bottom of page