top of page

Korsryggsmerter hos unge idrettsutøvere

Oppdatert: 5. apr. 2022

De aller fleste voksne vil i løpet av livet oppleve ufarlige ryggsmerter, med kjente og ukjente årsaker. Men, smerter i korsrygg er ikke bare noe som skjer de voksne. Ungdom får også vondt i ryggen, og drar ofte med seg dette inn i voksenlivet.Ifølge forskere fra Sverige rapporterer hele 40% av 9-18 åringer på verdensbasis om smerter eller symptomer i rygg. Årsakene kan være sammensatte, psykiske som fysiske. Unge idrettsutøvere på høyt nivå, med høy fysisk belastning ser ut til å ha større forekomst av ryggsmerter enn ungdom som trener på lavere nivå.


Forskere har kommet frem til at ungdom som trener mer enn seks timer i uken, har størst risiko. De konkluderer med at desto flere treningstimer, desto mer individtilpasset bør treningen være. Ensformig idrett og trening viser seg også å være en risikofaktor for belastningsskader generelt. Vekstfasen er en viktig risikofaktor hos unge. Økt kunnskap rundt vekst, belastning og restitusjon hos utøver, foreldre og trener bør være grunnleggende for å sikre sunn idrett, men ikke minst god helse etter idretten.


"Forskning viser at hele 50% av utøvere på høyere nivå med korsryggsmerter har et tretthetsbrudd nederst i ryggsøylen."

Hos unge idrettsutøvere på høyere nivå, skyldes korsryggsmertene i større grad en form for vevsskade. Forskning viser at hele 50% av utøvere på høyere nivå med korsryggsmerter har et tretthetsbrudd nederst i ryggsøylen. Frem til ca 20 års alderen er kroppen i vekst og ekstra utsatt, da beinstruktur ikke er ferdig utviklet. Det råder noe uenighet i fagmiljøet rundt hvilke idretter som har størst forekomst, men idretter som involverer ensformig og gjentagende bevegelser som fremoverbøy, bakoverbøy og rotasjon ser ut til å ha størst forekomst av tretthetsbrudd. Gjentagende belastning og manglende restitusjon kan lede til stressreaksjoner i ryggvirvlene, eller hva vi kaller et tretthetsbrudd. Et tretthetsbrudd kan i noen tilfeller utvikle seg til et fullstendig brudd.


Smertene forverres ofte i aktivitet, ved strekking og rotasjon av ryggsøylen. Smertene kan også stråle ned i setet og lår. Tretthetsbrudd i ryggsøylen er ofte vanskelig å oppdage ved undersøkelse. Hos de under 20 år med smerter i korsrygg og med mistanke om tretthetsbrudd, er terskelen vår for å henvise til MR lavere. Tidlig diagnose er avgjørende, samt bestemmelse av lokasjon og stadiet skaden befinner seg i viktig for prognosen. Behandling og rehabilitering må iverksettes for å ivareta utøveren og for å sikre trygg retur til idrett. Videre provokasjon kan forverre skaden og føre til et unødvendig lengre sykdomsforløp. Utøver må tas ut av idretten og settes i gang med avlastning og alternativ trening. Forventet tilhelingstid ved et tretthetsbrudd er minst 12 uker!


"Tidlig diagnose er avgjørende, samt bestemmelse av lokasjon og stadiet skaden befinner seg i viktig for prognosen."

Prolaps er en annen relativt vanlig årsak til korsryggsmerter, og forekommer som regel første gang mellom 20-50 år. Prolaps kan presse direkte på nerver eller indirekte irritere nervevev i ryggsøylen. Dette kan gi utstrålende smerter, redusere følesans, prikking, nummenhetsfølelse og kraftsvikt. Prolaps med direkte press på nerver forekommer i ca 5-10% av tilfellene. Ofte er smertene i bein verre enn ryggsmertene. Man kan også ha ett eller flere prolaps uten å ha vondt i det hele tatt. Mest sannsynlig vil vi alle ha prolaps i løpet av livet, uten å være plaget i det hele tatt. Faktisk, så er prolaps en naturlig del av ryggens aldringsprosess og helt normalt. Bildediagnostikk er sjeldent nødvendig ved prolaps. Vanligvis heles prolaps i løpet av 3-4 mnd, men smertene kan avta før dette. Rehabilitering og manuell behandling kan virke smertelindrende og bedre funksjon, men vil ikke fikse prolapset. Dette rydder kroppen opp i selv. Kun 15% har behov for operasjon. Opplever du kraftsvikt, nummenhet på innsiden av lårene og/eller tap av kontroll av blære og tarmfunksjon, er det viktig at du kontakter lege.


Veldig ofte er det ikke mulig å finne hovedårsaken til korsryggsmertene. Mange faktorer spiller inn på opplevelsen av smertene og hvordan de håndteres. Det er lett å tenke seg at smerter kun er forårsaket av fysisk skade, men det viser seg at psykiske tilstander som indre stress, uro, angst, nedstemthet, dårlig selvtillit, tretthet og ugunstig søvnmønster kan forårsake og øke smerteopplevelsen. Det er stress å være ungdom, og det stilles enorme forventinger til skole, utdanning, idrettsprestasjon, sosialt, og selvbilde. Det er naturlig å tenke at slike psykiske påkjenninger, følelser og mistrivsel spiller en viktig rolle i deres fysiske helse og opplevelse av smerter. Som behandler er nettopp disse faktorene så viktig i møte med ungdom med korsryggsmerter, og fysiske plager generelt. Ofte må det nøstes opp i bakenforliggende plager og bekymringer for å kunne løse de fysiske problemstillingene.


"God kommunikasjon og informasjon rundt plagene og årsakssammenheng er viktig for selvstendiggjøring og for kontroll over egen helse."

Hos unge, må man som utøver, foreldre og trener respektere at kroppen er i vekst, og vi vokser alle i forskjellig tempo. I en vekstperiode er belastningsstyring, nok restitusjon, søvn og ernæring viktig. Overkjører man kroppen i ung alder, pådrar seg skader og ignorerer disse, kan man i verste fall bli plaget med dette i mange år fremover. Har skaden først skjedd, enten det gjelder rygg, skulder eller kne, løper det en risiko for at strukturen aldri blir helt bra. Dette er jo selvsagt et dilemma, da treningsmengde ofte henger sammen med prestasjon. Enkelte tåler rett og slett mengde bedre enn andre, fra naturens side. Behandling og rehabilitering bør fokuseres rundt mestring, belastningsstyring, alternativ trening, og håndtering av faktorer som forsterker symptomene.


God kommunikasjon og informasjon rundt plagene og årsakssammenheng er viktig for selvstendiggjøring og for kontroll over egen helse. Fysikalsk/manuell behandling vil ikke alene kurere plagene, men kan lindre smerte og bedre funksjon kortsiktig slik at man lettere kan gjennomføre og øke utbytte av de aktive tiltakene.Skrevet av Kiropraktor Magnus Wist
0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kommentare


bottom of page