top of page

Kan annen behandling enn piller redusere hodepine?

Hodepiner er plagsomt. Vi har de alle iblant, og noen mer enn andre. Hodepine er en av de vanligste medisinske tilstandene. Et sted mellom 8 av 10 personer har hatt hodepine i løpet av det siste året, og 1 av 10 har opplevd kraftige smerter som følge av hodepinen. Hodepine behandles i all hovedsak medikamentelt. Men finnes det alternativer til pillene?


De fleste hodepiner er godartet og helt ufarlige, men noen kan fremstå svært smertefulle og plagsomme og dermed skape frykt og uro. I enkelte tilfeller er hodepine et uttrykk for en akutt medisinsk tilstand som krever øyeblikkelig oppmerksomhet og medisinsk behandling. Mange hodepiner er vedvarende og krever systematisk oppfølging og behandling over lenger tid.


"For å kunne behandle en hodepine effektivt er det viktig med en presis diagnose. Dette kan være utfordrende da hodepinebildet ofte er sammensatt."

De forskjellige hodepinediagnosene oppfyller spesielle kriterier, men disse kan ofte overlappe hverandre, og man kan har flere typer hodepiner på en gang. Vi skiller mellom to hovedkategorier hodepiner; primære- og sekundære hodepiner.


Primære hodepiner - Hodepiner forårsaket av spesielle hodepineformer. De vanligste er spenningshodepine, migrene og nakkebetinget hodepine. De primære hodepineformene er langt på vei de vanligste.


Sekundære hodepiner - Dette er hodepiner forårsaket av andre sykdomstilstander. En vanlig sekundær hodepine er medikamentoverforbrukshodepine. Andre årsaker kan være hjernehinnebetennelse, hjerneblødning, bihulebetennelse eller infeksjoner. Sekundære hodepiner er langt mindre vanlige enn de primære.


Før man begynner noen form for behandling, gjennomføres en grundig sykehistorie og undersøkelse av din generelle helse, nakke og hode, i tillegg til nevrologiske tester. På bakgrunn av sykehistorien og undersøkelsen vil det oftest kunne finnes en sannsynlig årsak til hodepinen. I noen tilfeller kan det være aktuelt med supplerende undersøkelser for å identifisere andre årsaker, samt utelukke alvorlig sykdom, planlegge videre behandling eller gjøre utvidede vurderinger ved manglende respons på behandling. Dette vil gjøres i samråd med fastlegen din.


Diagnosen settes som regel på bakgrunn av sykehistorie, klinisk undersøkelse og hodepinedagbok. Det finnes apper tilgjengelig for føring av hodepinedagbok, legemiddelbruk og for å monitorere effekten av tiltak (f.eks. gjennom en gratis mobilapp: Hodepinedagboka, App Store).Så, finnes det behandlingsalternativer til smertestillende medisiner mot de vanligste hodepinene? Ja, det gjør det! Forskning viser at manuell behandling og trening kan fungere vel så bra som forebyggende farmakologisk behandling (medisiner) på enkelte primære hodepineformer. Vi vet foreløpig lite om hvordan manuell og farmakologisk behandling virker generelt, og vi anerkjenner at det finnes metodologiske svakheter og forbedringspotensial hos de fleste studier. Det eksisterer evidens for at manuell behandling reduserer antall hodepinedager med mer enn 40% for spenningshodepine, migrene og nakkebetinget hodepine. Spesielt spenningshodepine og nakkebetinget hodepine kan ha god effekt av manuell behandling. For migrene finnes det evidens for at manuell behandling er på linje med forebyggende medikamentell behandling, og kan trygt anbefales som forebyggende behandlingstiltak.


"...manuell behandling reduserer antall hodepinedager med mer enn 40% for spenningshodepine, migrene og nakkebetinget hodepine."

En skandinavisk studie sammenlignet effekten av kondisjonstrening med vanlig daglig aktivitet for migrener. Treningen bestod av 45 minutter med sykling/cross-trainer/hurtig gange, 3 ganger i uken. Resultatene viste at treningsgruppen, sammenlignet med kontrollgruppen, hadde redusert hyppighet, varighet og alvorlighetsgrad av migreneanfall, samt mindre nakkesmerter. De fikk også bedret fysisk form og velvære.


En annen studie sammenfattet mange andre studier som undersøkte effekten av kondisjonstrening og styrketrening for hodepiner, og konkluderte med en positiv effekt av trening for migrenesymptomer og spenningshodepiner, og en redusert bruk av smertestillende medisiner.


Kombinasjonen av behandling og trening har vist seg å ha god effekt mot noen typer hodepiner. Hos Vest Helse tilbyr kiropraktoren trygg manuell behandling og trening med formål om å gjenopprette god funksjon av muskler og ledd i rygg, nakke og skulderparti, som kan være en underliggende årsak til hodepinen. Vi vil også diskutere eventuelle utfordringer i hverdagen som kan bidra til hodepinen (stress, hjemmekontor, manglende fysisk aktivitet osv), samt gi deg hendige verktøy slik at du kan håndtere plagene bedre på egenhånd.Forfattet av

Kiropraktor, Vest Helse


Kilder:

Chaibi A. et.al. Manual therapies for migraine: a systematic review. Journal Headache Pain. 2011

Chaibi A. et.al. Manual therapies for primary chronic headaches – a systematic review of randomized controlled trials. J Headache and Pain. 2014

Chaibi A. et.al. Chiropractic spinal manipulative therapy for migraine, RCT. Eur J Neurol. 2017

Machado-Oliveira L. et.al. Effects of Different Exercise Intensities on Headache: a systematic review. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation. 2020

Krøll L. et.al. The effects of aerobic exercise for persons with migraine and co-existing tension-type headache and neck pain. A randomized, controlled, clinical trial. Journal Cephalalgia. International Headache Society. 2018 International Headache Society – The International Classification of Headache Disorders: https://ichd-3.org/ https://nevrologi.legehandboka.no/handboken/sykdommer/hodepine/generelt-om-hodepine/ https://www.lvh.no/symptomer_og_sykdommer/nervesystemet/symptomdiagnoser/hodepine

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page