top of page

Blir smerten større hvis jeg forventer meg det?

Reflekter over disse eksemplene:

I Japan ble 57 gutter på videregående skole testet. De oppga at de var allergisk for et giftig tre som kunne gi kløende utslett. Halvparten av guttene fikk så bind for øynene, før forskerne strøk over huden på underarmen deres med en gren av det giftige treet. De sa det var en vanlig gren fra et kastanjetre. De fleste guttene, som var allergiske, fikk ingen utslett.

Den andre halvparten av guttene ble strøket på armen med gren fra et vanlig tre, men ble forklart at dette var den giftige sorten, fikk et kløende utslett.
"Det skal raskt nevnes at det ikke finnes tvil om at allergi eller astma er helt reelle sykdommer vi ser hver eneste dag på fastlegekontoret."

Det er gjort et lignende eksperiment med astmatikere. Der fikk over halvparten av deltagerne pusteproblemer når de inhalerte et stoff som forskerne sa inneholdt kjemikalier som kunne irritere luftveiene. Deltagerne fikk et astma-anfall. De fikk så behandling med et stoff som de ble fortalt var en medisin som ville utvide luftveiene. De fikk god lindring. Både det såkalte kjemiske stoffet og medisinen de fikk for det, var det samme – fysiologisk saltvann. Allergi eller astma er helt reelle sykdommer som vi ser hver eneste dag på fastlegekontoret. Det er allikevel interessant at hjernen kan fortolke egne symptomer ut fra dens egne forventninger. Det vil si – ikke alle variasjonene i slike sykdommer kan måles – det er den individuelle opplevde plagen som styrer behandlingen.

"Dette fenomenet kalles Nocebo-effekten."

Nocebo-effekten. Dersom du tror sterkt nok at noe kan gi deg smerter eller bivirkninger, kan resultatet bli akkurat dette. Nocebo er den litt mindre kjente broren til Placebo. Tankens kraft skal ikke undervurderes; hjernen er et fantastisk organ – men dens tolkninger vil være preget av en blanding mellom erfaring, personlighet og forventning. Når vi kjenner til slike fenomener kan vi bruke det til «self-talk». Å være klar over at hjernen i stor grad oppfyller egne forventninger – også negative – gjør at vi kan lure hjernen til å snu tankene. Til vår fordel. Forfattet av:

Dr. Benedicte Wardemann

0 kommentarer

Commentaires


bottom of page