top of page

Tinnitus og muskel-skjelettsystemet

Tinnitus, en tilstand kjent for oppfatningen av lyd uten en kjent utløsende årsak, rammer mange mennesker over hele verden. Det antas at så mange som en av fem erpsoner er rammet av tinnitus. Denne lidelsen presenterer seg ofte som en konstant eller varierende ringing, susing, klikking eller pulsering i ørene. I en verden stadig mer preget av støy, har tinnitus blitt en utbredt helseutfordring, og det er viktig for både helsepersonell og pasienter å forstå de potensielle årsakene og behandlingene.Mens det ikke finnes noen "one-size-fits-all" årsak til tinnitus, har forskere identifisert flere mulige bidragsytere, inkludert aldersrelatert hørselstap, eksponering for høylytte lyder, visse medisinske tilstander og medisiner. Noen studier har også pekt på en potensiell forbindelse mellom tinnitus og muskel-skjelettsystemet, noe som tyder på at dysfunksjon i dette systemet kan bidra til tinnitus.
Tinnitus og det Somatosensoriske Systemet

Det somatosensoriske systemet er en del av det sensoriske nervesystemet som er ansvarlig for å behandle sensorisk informasjon fra kroppen, inkludert berøring, temperatur, smerte, og bevissthet om kroppens posisjon i rommet. Forskning har antydet at dysfunksjon i dette systemet kan bidra til tinnitus.

Spesielt kan muskelspenning eller dysfunksjon i nakken potensielt påvirke nervesignalene som blir sendt til hjernen, og dermed forstyrre måten som hjernen tolker lydsignaler. Dette kan føre til oppfattelsen av tinnitus (Levine, 1999). En studie av Michiels et al. (2015) støtter denne teorien, påpeker at sammenhengen mellom tinnitus, nakkevirvelsøylen og det kraniomandubulære systemet kan være av betydning.


Tinnitus og kjeveleddet (TMJ)

En annen relevant faktor er forbindelsen mellom tinnitus og kjeveleddsproblematikk, en tilstand som påvirker kjeveleddene og kan forårsake smerte og stivhet i kjeven. På grunn av den fysiske nærheten til de auditive strukturene, kan endringer i kjeveleddsfunksjonen påvirke oppfattelsen av lyd og potensielt bidra til tinnitus.


Fremtidig forskning og behandling

Selv om disse funnene gir en interessant sammenheng mellom tinnitus og det muskeloskeletale systemet, er det viktig å merke seg at mer forskning er nødvendig for å fullt ut forstå forbindelsen. Som Ralli et al. (2017) bemerker i sin oversiktsartikkel, er somatosensorisk tinnitus et aktivt forskningsområde, og mer arbeid er nødvendig for å forstå de eksakte mekanismene og de mest effektive behandlingsmetodene.

I mellomtiden, bør helsepersonell være oppmerksomme på den potensielle sammenhengen mellom muskuloskeletale problemer og tinnitus, spesielt hos pasienter som ikke har noen av de mer tradisjonelle risikofaktorene for tinnitus, som hørselstap eller eksponering for høye lyder. Pasienter med tinnitus og samtidig muskuloskeletale problemer kan dra nytte av en tverrfaglig tilnærming til behandling, som kombinerer lydterapi, kognitiv atferdsterapi, fysioterapi eller andre behandlinger for å håndtere de underliggende muskuloskeletale problemene.


Konklusjon

Tinnitus er en sammensatt tilstand med mange mulige årsaker, inkludert potensielt muskel- og skjelettrelaterte faktorer. Mens det fortsatt er mye vi ikke vet, gir nåværende forskning oss verdifulle innsikt som kan hjelpe oss med å forstå og behandle denne utfordrende tilstanden. For oss her på Vest Helse er det viktig å fortsette å stille spørsmål, utforske nye ideer, og omfavne oppdatert kunnskap for å gi best mulig behandling til pasientene våre.
Referanser

  1. Levine, R. A. (1999). Somatic (craniocervical) tinnitus and the dorsal cochlear nucleus hypothesis. American journal of otolaryngology, 20(6), 351-362. Link

  2. Michiels S, Van de Heyning P, Truijen S, Hallemans A, De Hertogh W. (2015). The role of the cervical spine and the craniomandibular system in the pathogenesis of tinnitus. Somatosens Mot Res. 32(3):147-55. Link

  3. Ralli M, Greco A, Turchetta R, Altissimi G, de Vincentiis M, Cianfrone G. (2017). Somatosensory tinnitus: Current evidence and future perspectives. Journal of International Medical Research. 45(3):933-947. Link


0 kommentarer

Comments


bottom of page