top of page

Diagnostisk ultralyd - et naturlig førstevalg når undersøkelsen må utvides!

Ultralyd er en nyttig bildemodalitet i både diagnostisering og oppfølging av en rekke lidelser i muskel og skjelett systemet (MSK). Den er lett tilgjengelig, muliggjør dynamisk undersøkelse, har lav kostnad, er uten bivirkninger og helt ufarlig. Målet er å gi rask og sikker diagnostikk med hensikt å korte ned behandlingstid som forenkler hverdagen for både pasient og behandler.


Ulempen er at ultralyd krever god kompetanse og godt utstyr for å kunne tilby en pålitelig undersøkelse. Det er i dag ingen regulativer når det kommer til hvem som kan utføre en ultralydundersøkelse av muskel- og skjelett systemet, som gjør at kvaliteten varierer fra sted til sted og person til person. Når du får utført en ultralydundersøkelse ved Vest Helse benyttes det apparatur av høy kvalitet og behandlerne har gjennomgått en 3-årig deltids mastergradutdanning, slik at diagnosen skal bli så presis som mulig. Hvis man ikke kommer frem til et klart svar og det ses hensiktsmessig med ytterligere utredning kan man få henvisning til annen form for bildediagnostikk eksempelvis røntgen eller MR, eventuelt spesialistvurdering hos ortoped, nevrolog, revmatolog eller fysikalsk medisiner."Hos oss benyttes det apparatur av høy kvalitet og behandlerne har gjennomgått en 3-årig deltids mastergradutdanning."

Hva er en dynamisk undersøkelse?

En dynamisk undersøkelse betyr at man kan vurdere strukturer med ultralydapparatet mens man beveger samtidig. Dette er hensiktsmessig da det ikke er alle lidelser man kan avdekke på et bilde tatt liggende i ro.


Hva vil det si at undersøkelsen er ufarlig?

Ved en ultralydundersøkelse av MSK systemet sendes det lydbølger mot kroppen som reflekterer bølgende tilbake når de treffer strukturer som knokler, sener, muskler og nerver. Det har ikke vist seg at kroppen tar noen form for skade av bølgene i en normal undersøkelse. Likevel er man opptatt av å utdanne helsepersonell til å påføre så lite belastning som mulig.


Hva vil man kunne oppdage ved en ultralydundersøkelse?

Muskler: Ultralyd er godt egnet for vurdering av skjelett muskulatur, eksempelvis for å lokalisere rupturer (avrivninger) og kan avgjøre om det er en delvis eller komplett ruptur. Man kan også oppdage arrvev, blødninger, cyster og kalkdannelser.

Sener: Ultralyd har blitt gullstandard for vurdering av flere senelidelser og har en stor fordel da senene kan undersøkes i bevegelse. Problematikker som avrivning, nyoppståtte irritasjoner eller degenerative tilstander kan enkelt demonstreres ved ultralyd.


Nerver: Ved enkelte lidelser hvor en nerve ligger i klem eller hvor det dreier seg om en nerveknute, kan dette oppdages ved en ultralydundersøkelse. Her kan det være hensiktsmessig med ytterligere undersøkelser som MR og/eller nevrofysiologisk undersøkelse.


Ledd og leddbånd: Ultralyd kan ikke brukes til å se inn i ledd da knokler hindrer videre innsyn. Man kan dog finne indikasjoner på leddlidelser ved å vurdere ytterkanten av leddet og omkringliggende strukturer, og man vil i mange tilfeller kunne finne omkringliggende hevelse når det er tilstedeværelse av skade, betennelse eller degenerative tilstander.


Hvis man kombinert med klinisk undersøkelse ikke kommer frem til en fornuftig diagnose kan det være hensiktsmessig med ytterligere undersøkelser som røntgen og/eller MR. Leddbånd som stabiliserer rundt ledd er lett tilgjengelig for ultralyd, eksempelvis ved ankelovertråkk. Omkringliggende slimposer er også lett tilgjengelige for ultralyd ved tilstedeværelse av nyoppstått skade eller betennelse, også kalt bursitt.

Knokler: Ultralyd kan benyttes til å finne indikasjoner på brudd, men ved mistanke om brudd er det røntgen og/eller CT som er riktig bildemodalitet som man i så tilfelle vil få videre henvisning til.


Hva er forskjellen på ultralyd, MR, CT og røntgen?

Dette er et spørsmål som potensielt kan utgjøre et langt svar. For MSK systemet dreier det seg i korte trekk om at røntgen og CT hovedsakelig anvendes til å vurdere harde strukturer som knokler og ledd, hvor ultralyd anvendes til å vurdere bløtdelsstrukturer. MR kan anvendes til å vurdere både harde og bløte strukturer. Bildemodalitetene har hver for seg sine fordeler og ulemper, og er hver for seg førstevalg ved forskjellige tilstander. I hvilket tilfelle hvilken bildemodalitet skal anvendes, anbefales det å rådføre seg med sin lege/behandler om etter en grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse. Vi er selvsagt også tilgjengelige for spørsmål om man er nysgjerrig eller usikker.


Ønsker du å bestille time hos en av våre ultralydsoperatører? Ta kontakt med oss her...


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page