top of page

Vedvarende svimmelhet


Har du hatt en forbigående episode med krystallsyken, eller lignende akutt og episodisk svimmelhet, men kjenner fortsatt på en varig følelse av litt svimmelhet, ustøhet, slitenhet ved bevegelse og aktivitet? Da kan det hende du har Persisterende Postural-Perseptuell Vertigo (PPPV), eller enklere forklart vedvarende opplevelse av svimmelhet i oppreist stilling.


PPPV kan oppstå en tid etter en akutt episode med svimmelhet (feks. krystallsyken) grunnet uhensiktsmessige kompenseringer. Denne tilstanden kjennetegnes med balanseproblemer, synsforstyrrelser, kvalme, utmattelse og kognitive vansker. Svimmelheten forverres i oppreist stilling, ved synsinntrykk og bevegelse. Tidligere har dette vært kjent som blant annet kronisk funksjonell svimmelhet.


Sanseinntrykk oppfattes av blant annet balanseorganet i det indre øret, muskler og ledd, og syn. Hjernen prosesserer og koordinerer samspillet mellom disse. En skade, dysfunksjon eller påvirkning i samspillet mellom de ulike sansene produserer ofte ubalanse og svimmelhet. Denne blir etter hvert forbigående fordi kompensatoriske mekanismer og endret vekting av de ulike sanseinntrykkene inntrer og demper funksjonssvikten.





Ved akutt svimmelhet, er det normalt at man bruker strategier som å støtte seg eller ved å anstrenge synet ekstra. Over tid vil dette sette i gang en ond spiral med anstrengt gange, smerter og stivhet i muskler og ledd, angst og unngåelsesadferd. Balansesystemet får ikke mulighet til å «resette» seg. Signaler og sanser fra de forskjellige delene i dette systemet kan bli forsterket og forvrengt, og lede til svimmelhet. Konsentrasjonsvansker og slitenhet følger ofte med, da man bruker mye energi på det som før gikk på automatikk.


Persisterende Postural-Perseptuell Vertigo (PPPV), utløses som nevnt ofte etter en periode med en akutt episode med svimmelhet. Slike episoder kan skyldes krystallsyken (BPPV), vestibularisnevritt eller vestibulær migrene, for å nevne de vanligste.


Kjennetegn på PPPV:

Tilstanden er utløst av en periode med svimmelhet, ustøhet eller balanseproblemer. Kan være akutte og kroniske vestibulære sykdommer og dysfunksjon, nevrologiske eller medisinske sykdommer og psykiske stressfaktorer.

· Sekundært til tidligere lette hodetraumer og angstanfall

· Verre i oppreist stilling

· Følelse av ustøhet

· Aktiv eller passiv bevegelse av kroppen eller i omgivelser med komplekse eller bevegelige synsinntrykk, som feks kjøpesenter eller bilkjøring.

· Ofte daglige episoder, over flere måneder, av varighet over 1 time





PPPV er ufarlig, men kan oppleves plagsomt og påvirker daglig funksjon og virke. Tilstanden er vanlig, velkjent og ofte mulig å behandle effektivt. Behandling består av vestibulær rehabilitering, gradvis eksponering for aktivitet assosiert med svimmelhet, og økt kunnskap om egen tilstand, egentiltak og individuelle tilpasninger av daglige rutiner.


Vestibulær rehabilitering er en øvelsesbasert behandling som består av øye-, hode- og kroppsbevegelser designet for å stimulere og optimalisere vestibulær kompensering. Målet er å redusere opplevelsen av svimmelhet og ubalanse ved å reetablere effektiv og automatisk øye-hode-koordinasjon, redusere angst og selvovervåkning, skape trygghet og lære å leve med svimmelhet. Et annet effektivt og fornuftig tiltak er tilpasset fysisk aktivitet og trening. Dette kan være kondisjonstrening og styrketrening med fokus på balanse og koordinasjon.


(link til bloggpost om fysisk aktivitet mot svimmelhet. https://www.vesthelse.no/post/fysisk-aktivitet-mot-svimmelhet)


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page