top of page

Fysisk aktivitet mot svimmelhet

Svimmelhet er som en skogsopp. Det finnes mange varianter, og de kan være vanskelig å skille fra hverandre. Andelen nordmenn som sier de har hatt svimmelhet eller balanseproblemer siste 3 måneder har holdt seg stabilt på 10% de siste årene. Nærmere 30 prosent av den voksne befolkningen er plaget av uspesifisert svimmelhet.


For at vi skal kunne stå oppreist og bevege oss uten å falle må hjernen motta og bearbeide mange samtidige sanseinntrykk, og gjøre kompliserte beregninger basert på disse. Kroppens sanseorganer sender kontinuerlig informasjon til hjernen om kroppens stilling og bevegelse i rommet.


  • Synet er viktig for å kunne oppfatte omgivelsene rundt oss, og gir blant annet beskjed når hodet rører på seg.

  • Følelegemer og reseptorer i muskulatur, hud, sener og ledd forteller hjernen om bevegelse i nakke, armer og ben, og hvor kroppens tyngdepunkt befinner seg.

  • Balanseorganet i det indre øret sender informasjon om hodets stilling og bevegelse.

Svimmelhet kan oppstå når ett av disse organene ikke sender informasjon som de skal, eller når sentralnervesystemet ikke klarer å "sortere" eller beregne alle de samtidige sanseinntrykkene på riktig måte. Dette kan skyldes en rekke faktorer. Men, kroppen og hjernen er genial. Den er utrolig tilpasningsdyktig, og ved trening kan faktisk andre deler av sansesystemet vårt ta over oppgaver og kompensere for de som ikke virker optimalt. Hjernen finner alternative måter å løse balanseberegningen på.

"Et tiltak som har vist seg å ha god effekt, som behandling og forebyggende, er trening og fysisk aktivitet. Antakeligvis spiller fysisk aktivitet en viktig rolle for å hindre utvikling av kronisk svimmelhet."

Svimmelhet kan være akutt og voldsom, eller mild og mer langvarig. Det finnes utrolig mange typer svimmelhet, noen farligere enn andre. Ulike sykdommer som hjerte- og karsykdom, sykdommer i sentralnervesystemet, kroniske smerter, sykdommer i balanseorganet i det indre øret eller smerter og stivhet i muskler og ledd kan forårsake svimmelhet. Bruk av enkelte medisiner kan også gi svimmelhet, som en bivirkning. Andre faktorer som kan ha stor betydning for opplevelsen av svimmelheten og hvordan du takler dette, er de psykiske faktorene. Nettopp fordi svimmelhet er så diffust og kan komme av så mangt, er det viktig at du ved akutt kraftig nyoppstått svimmelhet, tar kontakt med legen din. Det er viktig å utelukke bakenforliggende sykdommer som årsak til svimmelheten. Ved farlig sykdom opptrer svimmelheten sjeldent alene, og det følger gjerne andre symptomer med.


Den vanligste årsaken til kraftig svimmelhet er krystallsyken, også kalt BPPV. Krystallsyken kan diagnostiseres raskt, og de aller fleste responderer veldig bra på ett par enkle behandlinger.

"...fordi svimmelhet er så diffust og kan komme av så mangt, er det viktig at du ved akutt kraftig nyoppstått svimmelhet, tar kontakt med legen din."

Svimmelhet er som oftest forbigående. Av og til kan den bli langtekkelig og vanskelig å bli kvitt, og det er ikke alltid mulig å bli kvitt svimmelheten. De fleste med svimmelhet som varer i mer enn 6 måneder, har også restsymptomer i 5 til 10 år senere. En fornuftig målsetning kan da være å oppnå en reduksjon i symptomer slik at de blir lettere å leve med, å unngå komplikasjoner, samt bedre funksjon og livskvalitet. Mange av disse komplikasjonene er mulig å forutsi, forebygge og behandle. Komplikasjoner, som følge av svimmelhet, kan være anspenthet, utmattelse, inaktivitet, angst og depresjon. Ofte blir slike komplikasjoner vel så viktige som den opprinnelige årsaken til svimmelheten, og bør tas fatt i tidlig. Behandlingen og egeninnsatsen bør rettes mot å forebygge komplikasjoner ved å oppnå trygghet, god funksjon og livskvalitet til tross for svimmelheten.


Et tiltak som har vist seg å ha god effekt, som behandling og forebyggende, er trening og fysisk aktivitet. Antakeligvis spiller fysisk aktivitet en viktig rolle for å hindre utvikling av kronisk svimmelhet. Økt fysisk aktivitet har velkjent effekt, og er bra både for din fysiske og psykiske helse. Treningsprogrammer med fokus på avspenning og vestibulær rehabilitering har dokumentert effekt ved mange årsaker til svimmelhet. Med mindre du har en alvorlig og begrensende underliggende sykdom, vil du ha nytte av å være i bevegelse. Treningen trenger ikke å være komplisert. En ypperlig måte å trene balanse og sanseorganene våre på, er tur i skog og mark i ulendt terreng. Klarer du ikke dette kan fysikalsk behandling og rehabilitering være fint for deg. Stive muskler og ledd i nakke og rygg kan bidra til svimmelheten, eller være en underliggende årsak.


Kiropraktorene ved Vest Helse her i Bærum utreder og behandler svimmelhet relatert til muskel og skjelett systemet, samt krystallsyken. Målet er å gjenvinne og bedre funksjon i muskler og ledd, gjennom manuell behandling i kombinasjon med trening og rehabilitering. Vi vil også diskutere andre faktorer i hverdagen som påvirker sykdomsbildet og din opplevelse av plagene.


Ønsker du å bestille time hos en av våre behandlere med kunnskap og erfaring innen svimmelhet og vestibulær rehabilitering? Klikk her.0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page