top of page
DSC_0637 (1)_edited.jpg

Vi besitter spesialkompetanse på blant annet svimmelhet og hodepine. 

Undersøkelse og behandling ved svimmelhet

Svimmelhet er ikke en sykdom, men et symptom, et tegn på underliggende dysfunksjon. Andelen Nordmenn som sier de har hatt svimmelhet eller balanseproblemer siste 3 måneder har holdt seg stabilt på 10% de siste årene. Nærmere 30 prosent av den voksne befolkningen er plaget av uspesifisert svimmelhet, og forekomsten øker med alderen.

 

Man vil ofte oppleve svimmelhet forskjellig. Avhengig av årsak, kan svimmelheten være brå, voldsom og episodisk. Ofte beskrevet som karusellsvimmel i det man skal opp fra sengen eller beveger på hodet. Hos andre beskrives den som mer varig og mildere, som ørhet eller ustødighet, og påvirker i stor grad normal daglig aktivitet. Kvalme, hodepiner og utmattelse er vanlige følgesymptomer.

 

Svimmelhet kan ha mange ulike årsaker. Informasjon fra øyne, balanseorganet i øret, muskler, ledd og leddbånd informerer hjernen om kroppens posisjon i forhold til omgivelsene. Svimmelhet oppstår når informasjon og tolkning av disse sansene er motstridende.

Ulike årsaker til svimmelhet:

· Sykdom i sirkulasjonssystemet eller sentralnervesystemet (hjertet og hjernen)

· Dysfunksjon og sykdom i balanseorganet i det indre øret (krystallsyke, vestibularisnevritt, Menieres)

· Ortostatisk svimmelhet (blodtrykksfall)

· Vestibulær migrene

· Smerter og stivhet i ledd og muskler

· Bivirkninger fra medisiner

· Psykososiale forhold

 

Svimmelheten er ofte utfordrende å diagnostisere, nettopp på grunn av at sykdomsbildet er sammensatt og symptomene mange. De vanligste svimmelhetstilstandene er knyttet til balanseorganet i det indre øret, og kalles vestibulære sykdommer eller dysfunksjon. Den tilstanden som er mest kjent og vanligst, er krystallsyken.

Kiropraktoren vil gjennomføre en samtale med deg og undersøke grundig. Vi gjennomfører en nevrologisk undersøkelse, øyemotoriske prøver, spesifikke tester for det indre øret, balanse og koordinasjon, blodtrykk, og undersøkelse av nakkestrukturer.

Ved undersøkelse av vestibulære plager benytter vi oss av videobriller, for å effektivt kunne evaluere øyebevegelser i svimmelhetsøyeblikket. Dette gir oss et vindu inn i samspillet mellom nakke-balanseorgan-syn, og gir verdifull informasjon for å mer presist kunne sette riktig diagnose og igangsette effektiv behandling og egentiltak. Denne måten å objektivt dokumentere funn i undersøkelsen, vil også gi oss et mer presist sammenligningsgrunnlag til senere.

Når svimmelheten ikke skyldes annen underliggende sykdom, skyldes svimmelheten som oftest dysfunksjon i balanseorganet i det indre øret (vanligvis krystallsyken) eller samspillet mellom nakke-balanseorgan-syn, ofte fremprovosert ved bevegelse av hodet. Behandling avhenger av diagnosen, og har som formål er å gjenopprette funksjonen i de delene av systemet som forårsaker svimmelheten.

 

Behandling kan bestå av:

· Spesifikk behandling av svimmelhetstypen

· Øvelser for balanseorganet i det indre øret

· Øvelser for nakke-øye koordinasjon

· Leddmobilisering, manipulasjon og behandling av muskulatur

· Informasjon og veiledning, mht fysisk aktivitet, trening, og tilpasning av daglige rutiner og aktivitet

 

Personer med nyoppstått og voldsom svimmelhet skal undersøkes. Dette er viktig for å utelukke alvorlig sykdom som krever øyeblikkelig hjelp, men også fordi det er lettere å stille rett diagnose i akuttfasen enn i ettertid.

Her kan du lese mer om Krystallsyken og hva kiropraktor Magnus Wist skriver om Fysisk aktivitet mot svimmelhet.

bottom of page