Fysioterapi

Har du smerte eller plager som hemmer deg i jobb, trening eller resten av hverdagen? Har du operert eller trenger rehabilitering etter skade eller sykdom? Hos oss finner du fysioterapeuter med særlig kompetanse innen idrettsskader, ortopedi, nevrologi, kvinnehelse med mer. Vi har et tett samarbeid med kiropraktorer og idrettsmedisinsk lege under samme tak. Trenger du grundig utredning, god informasjon, behandling og trening? Kontakt oss i dag.

 

manual-therapy

 

Informasjon for nye pasienter

 

Hvor mye tid settes av til meg?

En førstegangskonsultasjon varer i 45-60 minutter. For pasienter som henvises for utredning av mer sammensatte plager, vil noe mer tid påregnes. En vanlig konsultasjon tar deretter gjerne 30 minutter, eventuelt noe lenger ved spesielle behov. Har du behov for trening som et ledd i din rehabilitering eller behandling setter som regel fysioterapeuten av lenger tid.

 

Hva kan jeg forvente av konsultasjonen?
Innledningsvis vil fysioterapeuten kartlegge dine plager og din generelle helsetilstand ved å foreta en sykehistorie. Deretter følger en fysisk undersøkelse for å diagnostisere dine plager og kartlegge funksjonsevne. Etter å ha diskutert funnene fra undersøkelsen blir fysioterapeuten og du selv enige om et eventuelt behandlingsforløp. Dersom ytterligere diagnostikk er nødvendig, rekvireres dette via din fastlege.

 

Hvor lenge må jeg gå til behandling?
Behovet for behandling varierer fra person til person og avhenger også av din diagnose og tilstand. I løpet av den første konsultasjonen får du en prognose og anbefalt forløp for behandling og eventuell trening. Ditt behov vurderes alltid fortløpende underveis i behandlingen.

 

Hva består behandlingen av?dry needling
Det finnes mange effektive teknikker og behandlingsformer som fysioterapeutene kan benytte. Ulike massasjeteknikker kombineres ofte med tøyninger og eller leddnære mobiliseringsteknikker. De fleste fysioterapeutene benytter seg av triggerpunktbehandling med nåler. Alle våre fysioterapeuter vektlegger aktiv rehabilitering og trening. For oss er det viktig at du som pasient blir utstyrt med de redskapene du selv trenger for å mestre dine smerter og plager. Dersom du har spørsmål om behandling oppfordrer vi deg til å kontakte oss vedrørende disse.

 

Hva koster det?

Hos oss arbeider det i dag 6 fysioterapeuter med drifttilskudd og 6 fysioterapeuter uten avtale med Bærum kommune. Har du behov for behandling og rehabilitering etter operasjon vil du hos fysioterapeut med drifttilskudd kunne få refundert kostnaden i sin helhet. Hos våre fysioterapeuter uten drifttilskudd er egenandelen 590,- ved førstegangskonsultsjon og 390,- for oppfølgende 30 minutters konsultasjoner.

Personvern