top of page

Du kan enkelt kjøpe kronisk daglig hodepine på bensinstasjonen!

Oppdatert: 1. sep. 2020

Tenk deg at pillene mot hodepine du kjøper i nærbutikken øker risikoen for daglig kronisk hodepine.... Et sted mellom 1 og 2 prosent av den norske befolkningen lider av daglig kronisk hodepine som følge av bruk av reseptfrie smertestillende medikamenter. Det samme gjelder for anfallsmedisiner som inntas i forbindelse med migrene. Visste du at denne hodepineformen har et eget navn - et veldig langt et? Den heter #medikamentoverforbrukshodepine eller forkortet MOH.


Så mange som 50.000 til 100.000 nordmenn har kronisk hodepine på grunn av smertestillende medikamenter. Når vi i tillegg ser tilbake på en eldre studie (2009) hvor noen forskere kartla ungdommers bruk av paracet og Ibux kan det gi grobunn for ytterligere bekymring. Det viste seg da at så mange som 50 % av guttene og 71 % av jentene hadde brukt reseptfrie smertestillende medikamenter siste måned. 26 % av ungdommene hadde inntatt slike medisiner daglig til ukentlig den siste måneden. Hodepine var den vanligste årsaken. Og blant de som hadde opplevd sterk hodepine/migrene, brukte halvparten smertestillende daglig til ukentlig (1,2).


Et sted mellom 1 og 2 prosent av den norske befolkningen lider av daglig kronisk hodepine som følge av Ibux og Paracet.

Her på Vest Helse møter legene og fysioterapeutene våre daglig pasienter som plages med kronisk hodepine. Flere av disse kvalifiserer også til diagnosen med det lange navnet - medikamentoverforbrukshodepine.Så hva definerer egentlig et overforbruk - er jeg i faresonen?

Følg med nå. Dette er egentlig ganske enkelt. Dersom du på grunn av underliggende hodepine eller migrene har tatt reseptfrie smertestillende (paracet og ibux) minst 15 dager per måned de siste 3 månedene kvalifiserer du til diagnosen. Migrenemedisinene er dessverre enda mer potente. 10 tablettdager med anfallsmedisin (triptaner) per måned på grunn av migrene de siste 3 månedene gjør deg kvalifisert til denne tilleggsdiagnosen (3).


Denne hodepineformen lar seg dessverre ikke behandle med medisiner, øvelser eller massasje. Behandlingen består i grove trekk av avvenning.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg mistenker at jeg har et overforbruk?

Dette er enkelt. Du bestiller en time hos fastlegen din og forteller om bekymringen din. Dersom du har en smarttelefon laster du ned en applikasjon via Google-play eller App-store. Denne heter hodepinedagboka, og lar deg enkelt registere hodepine og medisinforbruk. Bruker du denne daglig vil dette være til stor hjelp for terapeuten og legen din i den videre kartleggingen og behandlingen.Hvordan behandle denne hodepineformen?

Denne hodepinen lar seg dessverre ikke behandle med medisiner, øvelser eller massasje. Behandlingen består i grove trekk av seponering og avvenning. Medikamentavvenningen kan som regel, i kombinasjon med god informasjon og oppfølging gjennomføres i samarbeid med fastlegen din.Hvorfor skrive om dette?

Svaret på dette er ganske enkelt. De færreste kroniske hodepinepasientene vi møter her hos oss er klar over denne diagnosen. Mange spør oss hvorfor den daglige kroniske hodepinen ikke blir borte - og har ingen anelse om at de selv opprettholder den gjennom bruk av medisiner som i utgangspunktet skulle redusere eller fjerne hodepinen.


I tillegg kan et betydelig overforbruk av smertestillende medikamenter ha flere negative bivirkninger (4). Gjennom bevisstgjøring kan de som lider av daglig kronisk hodepine som følge av overforbruk få en bedre hverdag - og ikke minst kan du etter å ha lest dette opplyse omgivelsene dine om det samme. Du kjenner mest sannsynlig en eller flere som lider av #medikamentoverforbrukshodepineKilder:

1.Tidsskr Nor Legeforen 2019 doi: 10.4045/tidsskr.18.0837

2. Tidsskr Nor Legeforen 2009;129: 1447-50 doi: 10.4045/tidsskr.09.32759

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page